Skyndihjálparnámskeið

Bjargvættir

Námskeiðið er ætlað börnum og ungmennum á aldrinum 12-16 ára sem vilja læra grunnatriði skyndihjálpar og öðlast lágmarksfærni í að veita slösuðum eða veikum aðstoð í bráðatilfellum.

Lengd 3 klukkustundir
Markmið Að þátttakendur þekki grundvallarreglur skyndihjálpar og öðlist grunnfærni í að beita skyndihjálp og geti brugðist við algengum áverkum og veikindum.
 Viðfangsefni Grundvallarreglur skyndihjálpar, endurlífgun, aðskotahlutur í öndunarvegi, blæðing, bruni, beinbrot, höfuðhögg, flog/krampi, bráðaofnæmi og eitrun.
 Fræðsluefni Bókin „Skyndihjálp og endurlífgun” og kennsluglærur. Útgefandi fræðsluefnis er Rauði krossinn.
 Inntökuskilyrði Þátttakendur séu 12 ára (eða verði 12 ára á árinu) eða eldri.
 Námsmat Frammistaða er metin samfellt í gegnum allt námskeiðið.
 Viðurkenning Eftir að hafa setið námskeiðið fá þátttakendur rafrænt skyndihjálparskírteini frá Rauða krossinum.

Börn og umhverfi

Lengd 12 klukkustundir (fjöldi kennslustunda 16)
Markmið Að þátttakendur læri að umgangast börn á ýmsum aldri, þekki helstu slysavarnir og gildi þeirra og geti brugðist við algengum áverkum og veikindum barna.
 Viðfangsefni Þroski barna
Samskipti
Leikir og leikföng
Slysaforvarnir
Slys í heimahúsum
Skyndihjálp
 Fræðsluefni Bókin Börn og umhverfi, útgefandi fræðsluefnis er Rauði krossinn.
 Inntökuskilyrði Þátttakendur séu 12 ára (eða verði 12 ára á árinu) eða eldri.
 Námsmat Frammistaða er metin samfellt í gegnum allt námskeiðið.
 Viðurkenning Eftir að hafa setið námskeiðið fá þátttakendur viðurkenningu frá Rauða krossinum.

Endurlífgun 2 klukkustundir

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vilja þjálfa sig í grunnatriðum endurlífgunar. Gott námskeið fyrir alla sem hafa lært skyndihjálp áður.

 Lengd 2 klukkustundir (fjöldi kennslustunda 3)
 Markmið Að þátttakendur öðlist færni í að beita hjartahnoði og blæstri og kunni að nota hjartarafstuðtæki við endurlífgun.
 Viðfangsefni Grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð; að athuga viðbrögð, að opna öndunarveg, að athuga öndun, hjartahnoð og blástursaðferð, sjálfvirkt hjartastuð (AED), endurlífgunarkeðjan og losun aðskotahlutar úr öndunarvegi.
 Fræðsluefni Bæklingurinn „Getur þú hjálpað þegar á reynir?” eða bókin „Skyndihjálp og endurlífgun. Útgefandi er Rauði krossinn á Íslandi.
 Inntökuskilyrði Þátttakendur séu 14 ára eða eldri. Æskilegt er að þátttakendur kynni sér fræðsluefnið áður en námskeiðið hefst.
 Námsmat Frammistaða er metin samfellt í gegnum allt námskeiðið. Ekki er skylda að ljúka skriflegu eða verklegu prófi.
 Viðurkenning Engin. Mælt er með endurmenntun annað hvert ár.

Skyndihjálp 2 klukkustundir – verkleg þjálfun

Námskeiðið er fyrir alla þá sem hafa lokið vefnámskeiði í skyndihjálp og hafa þannig öðlast grunnþekkingu á skyndihjálp en vantar verklega færni í að veita einstaklingum aðstoð í bráðatilfellum. Námskeiðið er bæði í boði fyrir fyrirtæki og almenning og er einungis haldið af deildum Rauða krossins.

Lengd 2 klukkustundir (fjöldi kennslustunda 3)
Markmið Að auka færni þátttakenda í að beita á öruggan hátt einföldum aðferðum í skyndihjálp.
 Viðfangsefni Fjögur skref skyndihjálpar; tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp.
Grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð; að athuga viðbrögð, að opna öndunarveg, að athuga öndun, hjartahnoð og blástursaðferð, sjálfvirkt hjartastuð (AED) og hliðarlega.
Áverkar; Aðskotahlutur í öndunarvegi, áverkar á höfði, beinbrot, blæðing, brunasár,
Bráð veikindi; Blóðsykurfall, bráðaofnæmi, brjóstverkur, flog, slag og öndunarerfiðleikar.
 Fræðsluefni Vefnámskeið í skyndihjálp. Skyndihjálparapp. Útgefandi fræðsluefnis er Rauði krossinn.
 Inntökuskilyrði Þátttakendur séu 14 ára eða eldri og hafi lokið 2 tíma vefnámskeiði í skyndihjálp með fullnægjandi árangri. Sýna þarf staðfestingu á að vefnámskeiði sé lokið í upphafi námskeiðs.
 Námsmat Frammistaða er metin samfellt í gegnum allt námskeiðið. Hvorki skriflegt né verklegt próf.
 Viðurkenning Eftir að hafa setið námskeiðið fá þátttakendur skírteini frá Rauða krossinum á Íslandi og velferðarráðuneytinu. Rauði krossinn mælir með endurmenntun annað hvert ár.

Skyndihjálp 4 klukkustundir

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vilja læra eða rifja upp grunnatriði skyndihjálpar og sálræns stuðnings og öðlast lágmarksfærni í að veita slösuðum eða veikum aðstoð í bráðatilfellum. Stutt og gott námskeið fyrir alla.

Lengd 4 klukkustundir með hléum (fjöldi kennslustunda 5)
Markmið Að þátttakendur öðlist grunnfærni í að beita skyndihjálp og sálrænum stuðningi í neyðartilvikum.
Viðfangsefni Kynning; hvað er skyndihjálp?
Undirstöðuatriði; streita í neyðartilfellum, tilfinningarleg viðbrögð eftir að hafa veitt skyndihjálp, sálrænn stuðningur og að forðast sýkingar.
Fjögur skref skyndihjálpar; tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp.
Grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð; að athuga viðbrögð, að opna öndunarveg, að athuga öndun, hjartahnoð og blástursaðferð, sjálfvirkt hjartastuð (AED), endurlífgunarkeðjan, hliðarlega og losun aðskotahlutar úr öndunarvegi.
Skyndihjálp; stutt umfjöllun um innvortis- og útvortis blæðingar, bruni, höfuðhögg, brjóstverkur (hjartaáfall), bráðaofnæmi og heilablóðfall.
Fræðsluefni Bókin „Skyndihjálp og endurlífgun” og kennsluglærur. Bæklingurinn „Getur þú hjálpað þegar á reynir?”. Útgefandi fræðsluefnis er Rauði krossinn á Íslandi.
Inntökuskilyrði Þátttakendur séu 14 ára eða eldri. Æskilegt er að þátttakendur kynni sér fræðsluefnið áður en námskeiðið hefst.
Námsmat Frammistaða er metin samfellt í gegnum allt námskeiðið. Ekki er skylda að ljúka skriflegu eða verklegu prófi.
Viðurkenning Eftir að hafa setið námskeiðið fá þátttakendur viðurkenningu frá Rauða krossinum á Íslandi og velferðarráðuneytinu. Mælt er með endurmenntun annað hvert ár.

Skyndihjálp 8 klukkustundir

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vilja læra skyndihjálp og endurlífgun og öðlast færni og þekkingu í að veita nærstöddum aðstoð í bráðatilfellum. Gott námskeið fyrir almenning, sjálfboðaliða Rauða krossins og fyrirtæki.

Lengd 8 klukkustundir (fjöldi kennslustunda 10)
Markmið Að þátttakendur öðlist þekkingu og færni í að beita einföldum aðferðum skyndihjálpar og geti greint einkenni algengra sjúkdóma og áverka.
Viðfangsefni Kynning; hvað er skyndihjálp?
Undirstöðuatriði; streita í neyðartilfellum, tilfinningaleg viðbrögð eftir að hafa veitt skyndihjálp, sálrænn stuðningur og að forðast sýkingar.
Fjögur skref skyndihjálpar; tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp.
Grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð; að athuga viðbrögð, að opna öndunarveg, að athuga öndun, hjartahnoð og blástursaðferð, sjálfvirkt hjartastuð (AED), endurlífgunarkeðjan, hliðarlega og losun aðskotahlutar úr öndunarvegi.
Skyndihjálp: Áverkar; innvortis- og útvortis blæðingar, sár, brunasár, áverkar á höfði, hálsi eða baki, áverkar á beinum, vöðvum eða liðum, eitranir hitaslag/hitaörmögnun og ofkæling. Bráð veikindi; brjóstverkur (hjartaáfall), bráðaofnæmi, heilablóðfall, flog, sykursýki og öndunarerfiðleikar (astmi).
Fræðsluefni Bókin „Skyndihjálp og endurlífgun” og kennsluglærur. Bæklingurinn „Getur þú hjálpað þegar á reynir?”. Útgefandi fræðsluefnis er Rauði krossinn á Íslandi.
Inntökuskilyrði Þátttakendur séu 14 ára eða eldri. Æskilegt er að þátttakendur kynni sér fræðsluefnið áður en námskeiðið hefst.
Námsmat Frammistaða er metin samfellt í gegnum allt námskeiðið. Ekki er skylda að ljúka skriflegu eða verklegu prófi.
Viðurkenning Eftir að hafa setið námskeiðið fá þátttakendur viðurkenningu frá Rauða krossinum á Íslandi og velferðarráðuneytinu. Mælt er með endurmenntun annað hvert ár.

Skyndihjálp 12 klukkustundir

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vilja læra skyndihjálp og endurlífgun og öðlast þekkingu og góða færni í að veita nærstöddum aðstoð í bráðatilfellum. Námskeið fyrir þá sem vilja gefa sér góðan tíma í að læra skyndihjálp s.s. almenning, sjálfboðaliða í skyndihjálparhópum Rauða krossins og nemendur sem fá einingu fyrir að taka skyndihjálparnámskeið.

Lengd  12 klukkustundir (fjöldi kennslustunda 16)
Markmið Markmið Að auka þekkingu og færni þátttakenda í að beita á öruggan hátt einföldum aðferðum í skyndihjálp. Að auka færni í að meta einkenni algengra sjúkdóma og áverka.
Viðfangsefni Kynning; hvað er skyndihjálp?
Undirstöðuatriði; streita í neyðartilfellum, tilfinningarleg viðbrögð eftir að hafa veitt skyndihjálp, sálrænn stuðningur og að forðast sýkingar.
Fjögur skref skyndihjálpar; tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp.
Grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð; að athuga viðbrögð, að opna öndunarveg, að athuga öndun, hjartahnoð og blástursaðferð, sjálfvirkt hjartastuð (AED), endurlífgunarkeðjan, hliðarlega og losun aðskotahlutar úr öndunarvegi.
Skyndihjálp: Áverkar; innvortis- og útvortis blæðingar, sár, brunasár, áverkar á höfði, hálsi eða baki, áverkar á beinum, vöðvum eða liðum, eitranir hitaslag/hitaörmögnun og ofkæling. Bráð veikindi; brjóstverkur (hjartaáfall), bráðaofnæmi, heilablóðfall, flog, sykursýki og öndunarerfiðleikar (astmi).
Skyndihjálp framhald; nánari líkamsskoðun, eitrun, blóðnasir, lost, sár og sáraumbúðir, raflost, höfuðáverkar, tannáverkar, skorðun á hrygg, áverkar á brjóstkassa og kvið, vöðvakrampar, sýklasótt, yfirlið og spelkun útlima.
Fræðsluefni Bókin „Skyndihjálp og endurlífgun” og kennsluglærur.
Inntökuskilyrði Þátttakendur séu 14 ára eða eldri. Æskilegt er að þátttakendur kynni sér fræðsluefnið áður en námskeiðið hefst.
Námsmat Frammistaða er metin samfellt í gegnum allt námskeiðið. Ekki er skylda að ljúka skriflegu eða verklegu prófi en þátttakendum stendur það þó til boða í lok námskeiðs.
Viðurkenning Eftir að hafa setið námskeiðið fá þátttakendur viðurkenningu frá Rauða krossinum á Íslandi og velferðarráðuneytinu. Mælt er með endurmenntun annað hvert ár.

Slys og veikindi barna – skyndihjálp

Námskeiðið er einkum gagnlegt foreldrum, dagmæðrum, starfsfólki dagvistarstofnana, leiðbeinendum á leikjanámskeiðum, kennurum og íþróttaþjálfurum. Námskeiðið er bæði í boði fyrir fyrirtæki og almenning og er einungis haldið af deildum Rauða krossins.

Lengd 4 klukkustundir (fjöldi kennslustunda 5 )
Markmið Að þátttakendur öðlist færni í að beita skyndihjálp vegna algengra áverka eða veikinda hjá börnum.  
Viðfangsefni Staðreynir um slys á börnum
Fjögur skref skyndihjálpar; tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp
Endurlífgun; að athuga viðbrögð, að opna öndunarveg, að athuga öndun, hjartahnoð og blástursaðferð, hliðarlega og losun aðskotahlutar úr öndunarvegi
Skyndihjálp: Áverkar; s.s. blæðingar, blóðnasir, áverkar á höfði, beinbrot, sár, bruni og eitrun. Veikindi; s.s. heilahimnubólga, ofþornun, hiti, flog/krampar, bráðaofnæmi, sykurfall, öndunarerfiðleikar og hiti.
Sálrænn stuðningur við börn.
Fræðsluefni Bókin „Skyndihjálp og endurlífgun” og kennsluglærur. Útgefandi fræðsluefnis er Rauði krossinn.
Inntökuskilyrði Þátttakendur séu 16 ára eða eldri.
Námsmat Frammistaða er metin samfellt í gegnum allt námskeiðið. Hvorki skriflegt né verklegt próf
Viðurkenning Eftir að hafa setið námskeiðið fá þátttakendur skírteini frá Rauða krossinum á Íslandi og velferðarráðuneytinu. Rauði krossinn mælir með endurmenntun annað hvert ár.